Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Spotkanie absolwentów DAAD w Warszawie

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał na spotkaniu absolwentów DAAD 9 czerwca w Warszawie.

Ambasador Nikel przemawiał na spotkaniu absolwentów DAAD 9 czerwca w Warszawie.

Szanowni Państwo,

cieszę się, że mogę do Państwa przemawiać z okazji otwarcia spotkania jubileuszowego. Gdy się tak rozglądam, widzę dużo znajomych twarzy. Tym, co wszystkich Państwa łączy, jest zainteresowanie niemieckim sąsiadem. Możemy się z tego tylko cieszyć i uważać się za szczęśliwych. Konkretne doświadczenia, które zebrali Państwo podczas pobytu w Niemczech stanowią fundament zaufania i przyjaźni. Potrzebujemy tego silnego i wartościowego fundamentu dla naszej sąsiedzkiej współpracy oraz, aby wspólnie podołać pilnym zadaniom, przed którymi stoi Europa.

Tematem Państwa spotkania jest Europa i dlatego chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi tej kwestii. Unia Europejska to najlepsze, co spotkało nas w naszej historii! Unia podarowała nam 70 lat życia w warunkach pokoju i przyczyniła się do bezprecedensowego ożywienia gospodarczego. Jako wspólnota wartości pomogła zapewnić demokrację, wolność, prawa człowieka i państwo prawa. Musimy o tym więcej mówić!

Dlaczego? Sondaż przeprowadzony niedawno w grupie 6 tys. młodych Europejczyków z Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Polski i Niemiec ujawnił tylko kruche poparcie dla Europy. Ponad jedna trzecia ankietowanych młodych osób ma problem z faktem, że rządy ich państw cedują na rzecz Unii swoje wpływy i życzy sobie, aby Unia Europejska oddała ponownie stery rządzenia parlamentom narodowym. Co piąty młody Europejczyk opowiada się za wystąpieniem swojego kraju z Unii Europejskiej – w Polsce taką opinię wyraża zresztą 22 proc. respondentów. Zaledwie nieco ponad połowa młodych Europejczyków uważa „demokrację” za najlepszy ustrój państwa. Co piąty z nich jest więc eurosceptykiem i postrzega globalizację, cyfryzację i otwarte granice jako zagrożenie.

Jakich odpowiedzi możemy udzielić młodym Europejczykom? Co zrobić, aby wzrosło zaufanie do wielkiego projektu pokojowego, jakim jest „Unia Europejska”? Przecież pozytywnej tożsamości europejskiej stanowiącej solidny fundament dla solidarności i legitymizującej władzę na szczeblu europejskim nie da się tak po prostu zaordynować!

Pod koniec maja profesor Timothy Garton Ash, wielki historyk, angielski Europejczyk i przyjaciel Polski, otrzymał w Akwizgranie Nagrodę Karola Wielkiego. W gronie laureatów tej nagrody – wyróżnienia przyznawanego osobistościom zasłużonym dla procesu zjednoczenia Europy – są zarówno wielcy architekci Europy tacy jak Schuman, Monnet, Adenauer, Delors i Kohl, jak również naukowiec, polityk i mąż stanu Bronisław Geremek, który, jak Państwo wiedzą, studiował na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał habilitację w PAN.

To, co łączy Bronisława Geremka i Timothy’ego Gartona Asha, to przekonanie, że nie możemy się od tak zatrzymać, tylko musimy wnieść nasze własne doświadczenia historyczne i własne dziedzictwo kulturowe do wspólnej dyskusji o wartościach, która poprowadzi nas do wspólnej przyszłości. Nie chodzi o nic innego, jak o rolę Unii Europejskiej na świecie i o to, jak bronimy na tym ściśle ze sobą powiązanym, globalnym świecie naszych zasad oraz w jaki sposób możemy zachować wolność, pokój, demokrację, tolerancję, prawo, samostanowienie, a ostatecznie dobrobyt.

Naszym wspólnym zadaniem jest włączenie następnego pokolenia w Europie w proces wspólnego poszukiwania tożsamości. Musimy pamiętać przy tym o jednej z najstarszych mądrych rad w historii ludzkości: Przeżyjemy tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie. Przeświadczenie, że naszych interesów nie da się już oddzielić od interesów naszych sąsiadów, zaprowadziło pokój na naszym kontynencie. Do dziś stanowi ono podstawę pokoju, wolności, demokracji i dobrobytu w Europie. Kryzys euro, a także kryzys uchodźczy pokazały nam w bolesny sposób, a przez to wyraźniej, że coraz trudniej jest oddzielić politykę krajową od europejskiej.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Zaufanie i przyjaźń, które rozwinęły się na przestrzeni tych lat, nie są czymś oczywistym.

Chcemy wspólnie patrzeć w przyszłość. Chcemy pozyskać Polskę jako partnera w ramach czekających nas reform Unii Europejskiej. Dialog między Komisją Europejską a Polską nie może zostać przerwany. Chcemy pomóc w jego dalszym wspomaganiu. Dobrą okazją ku temu będzie w najbliższych miesiącach dyskusja na temat propozycji dotyczących przyszłości Europy, które przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił w białej księdze z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich.

Jak zmieni się Europa w najbliższych dziesięciu latach? Jaki wpływ mają nowe technologie na społeczeństwo i zatrudnienie? Jakie są obawy w odniesieniu do globalizacji? Jak zachowamy istniejący ład bezpieczeństwa i w jaki sposób podejdziemy do kryzysów wynikających z niestabilności na wschód od naszych granic oraz na Bliskim Wschodzie?

Naszym celem jest kontynuowanie historii sukcesu Unii Europejskiej oraz ochrona interesów obywateli Unii, których liczba w przyszłości będzie wynosić 440 milionów.

Stoimy przed wyborem: w 2060 roku udział każdego pojedynczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ludności świata wyniesie poniżej 1 proc. Jeżeli teraz nie będziemy trzymać się razem, to inni zadecydują o naszym losie.

Potrzebujemy szerokiej debaty w Europie, która nie zostanie zdominowana tylko przez eurosceptyków.

„Polska i Niemcy razem w Europie“ brzmi podtytuł Państwa dzisiejszego spotkania – znajdujemy się więc w środku dyskusji! Przyszłość Europy leży w naszych rękach!

Bardzo Państwu dziękuję i chciałbym jeszcze na chwilę skierować Państwa uwagę na dzisiejszy wieczór. Jak Państwo zapewne przeczytali w programie, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do ogrodu Ambasady Niemiec na letni festyn byłych stypendystów. Czeka na Państwa nie tylko poczęstunek, ale również 200 byłych stypendystów z innych niemieckich organizacji promujących kulturę i oświatę. Oprawę artystyczną zapewni nam tym razem zespół jazzowy. Cieszymy się na wieczór spędzony z Państwem!

Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

Wróć do góry strony