Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Wręczenie odznaczenia gen. Bronowiczowi

Artykuł


Ambasador Rolf Nikel odznaczył Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie gen. Janusza Bronowicza za szczególne zasługi dla Bundeswehry.

Ambasador Rolf Nikel odznaczył Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie gen. Janusza Bronowicza za szczególne zasługi dla Bundeswehry.

Szanowny Panie Generale,

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowni Państwo,

bardzo się cieszę, że mogę dziś w Państwa obecności odznaczyć wybitnego żołnierza i dobrego przyjaciela Bundeswehry oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Szanowny Panie Generale,

Pańska kariera wojskowa jest nadzwyczajna, a Pański wkład w poprawienie stosunków między naszymi krajami jest wzorcowy.

Dlatego też Federalne Ministerstwo Obrony odznacza Pana Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie.

Odczytam teraz Akt nadania i przytoczę oficjalne uzasadnienie:

W imieniu Republiki Federalnej Niemiec

nadaję

Panu Generałowi Dywizji

JANUSZOWI KRZYSZTOFOWI BRONOWICZOWI

Rzeczpospolita Polska

za szczególne zasługi dla Bundeswehry

Krzyż Honoru Bundeswehry w Złocie

Bonn, dnia 14 marca 2016 roku

FEDERALNA MINISTER OBRONY

podpis: Ursula von der Leyen

Ministrowie Obrony Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej podpisali w październiku 2014 r. list intencyjny o intensywnej współpracy wojsk lądowych.

Generał dywizji Janusz Krzysztof Bronowicz będąc Inspektorem Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zasłużył się szczególnie podejmując historyczną współpracę z wojskiem niemieckim.

Z osobistym oddaniem, nadając staraniom silny impet nieustannie realizował wyznaczone zadania i znacząco przyczynił się do tego, że w okresie krótszym niż rok prace na wszystkich uzgodnionych polach działania są bardzo zaawansowane.

Wzajemne podporządkowanie batalionów oddziałów bojowych, będące najistotniejszym elementem w ramach podjętej współpracy, jest mu szczególnie bliskie. Postępy w tym zakresie zawdzięczamy przede wszystkim jego osobistemu zaangażowaniu.

Generał dywizji Janusz Krzysztof Bronowicz niestrudzenie poszukiwał nowych obszarów kooperacji, aby umożliwić wspieranie i rozbudowywanie wyjątkowych relacji polskich wojsk lądowych z wojskiem niemieckim.

Dając taki doskonały przykład jest nie tylko wzorem dowódcy wojskowego, ale również stanowi o przyjaźni między Polską i Niemcami.

Wyróżnienie Generała dywizji Janusza Krzysztofa Bronowicza odznaczeniem honorowym Bundeswehry jest wymownym docenieniem jego szczególnego zaangażowania na rzecz pielęgnowania i wspierania partnerstwa polsko-niemieckiego oraz uhonorowaniem jego wyraźnej gotowości do współpracy.

Szanowny Panie Generale,

gratuluję Panu serdecznie i życzę Panu zdrowia, szczęścia oraz błogosławieństwa Bożego.

Wznieśmy teraz wspólnie toast na cześć Generała dywizji Janusza Krzysztofa Bronowicza. Wznieśmy toast za dobą współpracę między polskimi siłami zbrojnymi i Bundeswehrą, za dobre relacje między Rzeczypospolitą Polską oraz Republiką Federalną Niemiec.

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

Wróć do góry strony