Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Wizyta ministra Albrechta

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał z okazji wizyty w Warszawie ministra Thorbena Albrechta 3 marca.

Przemówienie ambasadora Nikela z okazji wizyty 3. marca 2016 r. w Warszawie ministra Thorbena Albrechta z Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych

Szanowni Państwo,

To dla mnie ogromny zaszczyt i zarazem wielka radość, że mogę dziś gościć Pana, Panie Ministrze. Pańska wizyta w Warszawie i udział w dzisiejszej konferencji na temat migracji wykwalifikowanych pracowników do Niemiec i Polski wpisują się w cykl wydarzeń w ramach obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia naszego dobrego sąsiedztwa.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. był punktem zwrotnym w stosunkach niemiecko-polskich i do dziś stanowi podstawę ścisłej i opartej na zaufaniu współpracy między naszymi krajami. Od tamtego czasu nasze relacje w wymiarze politycznym, społecznym i międzyludzkim stały się bardzo bliskie – 25 lat temu nie mielibyśmy nawet odwagi o tym marzyć.

Jest to również widoczne w jakże istotnym obszarze zatrudnienia i polityki społecznej. Wspólnie pracujemy nad tym, aby polepszyć warunki, w jakich ludzie żyją i pracują. W tej sprawie, jako rządy Niemiec i Polski, razem z naszymi partnerami społecznymi stoimy przed wspólnymi wyzwaniami.

Z jednej strony coraz bardziej brakuje nam wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej strony nadal nie udaje nam się wykształcić młodych ludzi w taki sposób, który gwarantowałby im zdobycie dobrej pracy. Pokonując te wyzwania możemy wiele nauczyć się od siebie nawzajem.

Coraz więcej osób w Europie w oczywisty sposób korzysta dziś z prawa do swobodnego przemieszczania się. Również w obliczu kryzysu migracyjnego i grożącego nam Brexitu należy pamiętać, że swobodny przepływ osób jest wielkim dobrem, z którego wszyscy w Europie czerpiemy korzyści.

Ścisła współpraca między służbami zatrudnienia obu naszych państw pomaga szukającym pracy w znalezieniu takiego zatrudnienia, które odpowiada ich kwalifikacjom i gwarantuje godziwe wynagrodzenie. Ponadto najwięcej jak dotąd emerytów pobiera swoją emeryturę zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Natomiast zakłady ubezpieczeń emerytalnych w obu krajach dbają o to, aby te osoby nie ponosiły z tego tytułu żadnych strat – m.in. wspólnie organizując w obu krajach regularne dni doradcze.

W ubiegłym roku obchodziliśmy już 40. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym z roku 1975, która symbolizowała i nadal symbolizuje początek coraz bliższej i w coraz większym stopniu opartej na zaufaniu współpracy między naszymi krajami.

Jestem rad, że ci sami partnerzy zaprezentują swoją ofertę doradczą na wspólnych stoiskach podczas Dnia Otwartego Ambasady Niemiec w Warszawie 21 maja tego roku. Już teraz dziękuję za to polskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Niemieckiemu Ubezpieczeniu Emerytalno-Rentowemu, jak również Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie oraz Centralnemu Pośrednictwu Cudzoziemców i Pracowników Wykwalifikowanych Federalnej Agencji Pracy.

Szanowni Goście,

pragniemy zapewnić, aby pracownicy migrujący korzystali u nas z takich samych praw, jak pracownicy miejscowi. W tym celu muszą oni najpierw poznać swoje prawa. Dlatego też ministerstwa pracy w Niemczech i w Polsce we współpracy z partnerami społecznymi powołały do życia projekt doradczy „Uczciwa mobilność”. Dzięki niemu pracownicy z Polski mogą w swoim języku ojczystym uzyskać porady w kilku poradniach w Niemczech. Ta oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego dziękuję również szczególnie Panu, Panie Ministrze, za finansowe wsparcie ze strony Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

3 marca 2016 r.

Wróć do góry strony