Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Konferencja "Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą"

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał na otwarciu konferencji "Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą".

AHK-Konferenz
AHK-Konferenz© AHK Polen

Ambasador Nikel przemawiał na otwarciu konferencji "Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą".

-- obowiązuje słowo mówione --

Szanowny Panie Premierze,
Szanowna Pani Minister,

Sehr geehrte Frau Burger,
Sehr geehrter Herr Kern,
Szanowni Państwo,

dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i za duże zainteresowanie międzynarodową wymianą doświadczeń na temat kształcenia zawodowego. Szczególne podziękowania kieruję do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej za istotne zaangażowanie w tym zakresie.

Kształcenie zawodowe odgrywa centralną rolę, jeśli chodzi o przygotowanie młodych ludzi do życia zawodowego oraz zaspokojenie zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w przyszłości. Mimo to, temat kształcenia zawodowego jest często zaniedbywany w debacie politycznej. Wśród rodziców, uczniów oraz opinii publicznej cieszy się jeszcze zbyt małym poważaniem.

Kształcenie zawodowe przyczynia się tak naprawdę do konkurencyjności naszych gospodarek narodowych zarówno dziś, jak i w przyszłości. Potrzebujemy dobrze wykształconego, czynnego zawodowo społeczeństwa – obok lingwistów i innych osób z wykształceniem wyższym również kadr posiadających szerokie spektrum kompetencji technicznych i fachowych.

Kształcenie zawodowe musi nadążać za szybko zmieniającymi się wymaganiami gospodarki. Nauczyciele i instruktorzy muszą na bieżąco uwzględniać aktualne wyzwania gospodarki w planach zajęć. W tym obszarze jest dużo do zrobienia, w szczególności mam na myśli tutaj cyfryzację świata pracy.

Niemcy mają dobre doświadczenia, jeśli chodzi o dualny model kształcenia zawodowego. Niemieckie przedsiębiorstwa oferują swoim uczniom atrakcyjne warunki – specjalną umowę o przygotowanie zawodowe, wynagrodzenie wypłacane w tym czasie oraz fachowe kształcenie w prawdziwym świecie pracy. Izby przemysłowo-handlowe monitorują proces kształcenia i kontrolują wyniki w ramach jednakowych w całym kraju egzaminów.

Cieszymy się z zainteresowania, z jakim spotyka się ten model kształcenia również w Polsce.

Kształcenie w zakładzie pracy pociąga za sobą znaczne koszty dla pracodawcy, ale przynosi mu również znaczne korzyści. Adepci zawodu już w trakcie kształcenia zawodowego wnoszą ważny produktywny wkład na rzecz przedsiębiorstwa. Po zakończeniu nauki często zostają zatrudnieni przez dany zakład pracy i znają już jego potrzeby. Przedsiębiorstwa oferujące taki model kształcenia oszczędzają na kosztach rekrutacji. Dzięki temu mogą lepiej sprostać brakowi specjalistów.

Pozwala to również uniknąć kształcenia, które nie odpowiada potrzebom rynku pracy.

Ważną rolę odgrywają także państwo oraz szkoły zawodowe. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia w poszukiwaniu miejsca kształcenia oraz w zakresie poradnictwa zawodowego. Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego, jako jednostka badawcza, pozwala na prognozowanie zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłości oraz ciągłe rozwijanie standardów kształcenia zawodowego. System kształcenia musi być otwarty i umożliwiać dalszą naukę i podnoszenie kwalifikacji. Szybkie zmiany zachodzące w świecie pracy w związku z cyfryzacją i globalizacją sprawią, że w przyszłości kształcenie ustawiczne stanie się jeszcze bardziej nieodzowne.

Szanowni Państwo,

w temacie kształcenia zawodowego możemy uczyć się od siebie nawzajem. W Niemczech również spada liczba uczniów. Będzie coraz trudniej pokryć przyszły deficyt specjalistów.

Dziękuję Ambasadzie Szwajcarii i Austrii oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej za dobrą współpracę z nami. Szwajcaria, Austria i Niemcy mają porównywalny dualny model kształcenia zawodowego i stosunkowo niskie bezrobocie wśród młodzieży, gdyż gwarantują płynne przejście ze szkoły do świata zawodowego.

Ambasada Niemiec w Warszawie będzie w dalszym ciągu angażować się na rzecz kształcenia zawodowego. Jesienią zapraszamy na dyskusję w ramach kolejnego okrągłego stołu do spraw kształcenia zawodowego.

Życzę Państwu teraz owocnej dyskusji!

Dziękuję za uwagę.

Warszawa, 11 września 2017 r.

Wróć do góry strony