Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nagroda dziennikarzy za ochronę klimatu

13.12.2019 - Przemówienie

Szanowni Państwo,

zmiany klimatu nie są ani odległym zagrożeniem przyszłości ani wymysłem. Wyniki badań nad klimatem są bezsporne: dziś już nikt nie może poważnie kwestionować faktu, że za globalne ocieplenie odpowiada człowiek.

Skutki zmian klimatu są drastyczne i już dzisiaj odczuwalne w wielu miejscach. Czy to pożary lasu, powodzie, czy zagrożone gatunki; niskie zbiory z powodu susz i upałów, zalane obszary rolne i tereny zamieszkałe.

Zmiany klimatyczne pogłębiają konflikty o grunty i zasoby naturalne. Są jedną z przyczyn migracji i tym samym są istotne z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa. Chodzi tu zatem o wojnę i pokój, o nasze zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe.

Wielu zadaje sobie pytanie: jak będzie wyglądał świat za 30  lat? Jak pod koniec tego stulecia? W jakich warunkach będą wzrastać nasze dzieci i wnuki?

Trudno jest znaleźć dokładne odpowiedzi. Badacze i naukowcy pracują już jednak pełną parą nad badaniami dotyczącymi skutków zmian klimatycznych oraz możliwościami adaptacji. Nowe rozwiązania mogą być szansą dla innowacji, nowych technologii, nowych miejsc pracy oraz nowych gałęzi gospodarki. Odnawialne źródła energii, rozwiązania cyfrowe i elektromobilność to tylko kilka przykładów.

Szanowni Państwo, nagroda w konkursie „Dziennikarze dla Klimatu” przyznawana jest już po raz siódmy. Pokazuje, że współpraca między Klubem Publicystów Ochrony Środowiska (EKOS) i Niemiecką Fundacją Federalną Środowisko dalej przynosi efekty.

Laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu po raz kolejny udowodnili, jaką rolę odgrywa dziennikarstwo w uwrażliwianiu na ten problem oraz w mierzeniu się z tym wyzwaniem przyszłości: bez wszystkich Państwa brakowałoby nam niezbędnej wiedzy.

Państwa poszukiwania przyczyniają się w istotny sposób do uświadamiania. Wskazują Państwo nie tylko na to, jak poważne są skutki nieświadomego wykorzystywania ograniczonych zasobów naturalnych. Wskazują Państwo także kierunki rozwiązań i innowacje.

Swoimi tekstami, filmami, blogami i audycjami radiowymi nakłaniają Państwo do refleksji oraz – miejmy nadzieję – także do działania. Takie impulsy są potrzebne, by przypomnieć konsumentom i producentom, ale także społeczności międzynarodowej o potrzebie skutecznej ochrony klimatu i środowiska.

W porozumieniu paryskim w sprawie klimatu społeczność międzynarodowa postawiła sobie za cel ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 2°C. W dzisiejszych warunkach wydaje się to trudne do osiągnięcia.

Ale nie możemy się tym zadowolić. Unia Europejska chce – taki jest zamiar Komisji – zostać do roku 2050 pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Gdyby udało się to osiągnąć, Europa odegrałaby w tym procesie ważną rolę prekursora będącego sygnałem dla innych.

Temat klimatu nabrał istotnego znaczenia w mediach w Niemczech i w Polsce. To Państwa zasługa, Szanowne Dziennikarki i Dziennikarze. Najnowsze badania Eurobarometru dotyczące klimatu i energii pokazują, że Państwa wysiłki przyniosły rezultaty. Z tych badań wynika, że neutralność klimatyczna do 2050 [dwa tysiące pięćdziesiątego] roku oraz zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz niskoemisyjnej produkcji energii cieszą się szerokim poparciem społecznym.

Dziękuję zatem Wszystkim, którzy podjęli się tego ważnego zadania i pozostają w tej „grze o klimat”! Moje podziękowania i moje gratulacje kieruję więc do wszystkich dziennikarek i dziennikarzy, którzy zgłosili swoje publikacje do konkursu „Dziennikarze dla Klimatu”.

Dziękuję także organizatorom tego ważnego konkursu, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS i Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko, a także bardzo kompetentnemu Jury.

W ubiegłych latach mieliśmy przyjemność nagradzać wspaniałe materiały dziennikarskie. Jestem pewien, że także w tym roku dokonali Państwo właściwego wyboru.

Liczę bardzo na kontynuację tego ważnego projektu i naszej dobrej współpracy!

Dziękuję za uwagę.

Wróć do góry strony