Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Msza Pojednania w Krzyżowej - 30. rocznica

12.11.2019 - Przemówienie

Szanowni Państwo,
Drodzy Parafianie, Drodzy Goście,

Msza Pojednania w Krzyżowej to kamień milowy w relacjach polsko-niemieckich. Kanclerz federalna Republiki Federalnej Niemiec, Angela Merkel, nie może, niestety, z uwagi na inne zobowiązania wziąć dziś osobiście udziału w tej ceremonii. Odczytam teraz słowa pani kanclerz, które skierowała do Państwa.

Proszę pozwolić, że teraz sam skieruję do Państwa kilka słów.

Przed trzydziestu laty, kiedy odbyła się Msza Pojednania, pracowałem w Urzędzie Kanclerza Federalnego. To, że mogłem wtedy poczuć z bliska powiew historii, uważam wciąż za przywilej. Wydarzenia te do dziś wywierają wpływ na moją pracę jako ambasadora Niemiec w Polsce.

Msza Pojednania była ważnym kamieniem milowym na drodze ku polsko-niemieckiemu pojednaniu. Podobnie jak orędzie biskupów polskich, Wschodnie Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech lub uklęknięcie kanclerza Willy´ego Brandta.

Szczególne podziękowania należą się Waszej Ekscelencji, Szanowny Księże Arcybiskupie. Wielkiemu zaangażowaniu i niewyczerpanej cierpliwości Księdza Arcybiskupa zawdzięczamy, że przed trzydziestu laty mogła odbyć się Msza Pojednania.

Szanowni Państwo,

nasze sąsiedzkie relacje z Polską są silnie naznaczone straszliwą przeszłością, wojną eksterminacyjną Niemiec przeciwko Polsce. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tych zbrodniach. Ale nie możemy też pozostać zakładnikami tej przeszłości. Musimy raczej, w oparciu o historyczną odpowiedzialność Niemiec, znaleźć drogę do naszej wspólnej europejskiej przyszłości. Nasza chrześcijańska wiara może nam w tym pomóc. Cenny wkład wnoszą także Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, niezliczone partnerstwa miast i gmin po obu stronach Odry, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – by podać tylko kilka przykładów. W ten sposób przekazujemy ducha Mszy Pojednania z Krzyżowej po trzydziestu latach wciąż dalej.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Wróć do góry strony