Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przemówienie z okazji 40. rocznicy partnerstwa miast – Poznania i Hanoweru

18.10.2019 - Przemówienie

Szanowni Państwo,

dziękuję serdecznie za zaproszenie, by dziś razem z Państwem obchodzić 40. rocznicę partnerstwa miast – Poznania i Hanoweru. W Poznaniu, przemawiając na tym wielkim uniwersytecie, nie można nie zacytować patrona tej uczelni. Polskiego pisarza, którego biografia jest ściśle powiązana z historią naszego kontynentu. W marcu 1849 roku Adam Mickiewicz napisał na emigracji we Francji:

„Jakież jest teraz najpierwsze, najgłówniejsze, najżywsze życzenie ludów? Nie wahamy się powiedzieć, że jest to życzenie porozumienia się, połączenia się, zmasowania interesów, bez którego nie podobna będzie zrozumieć woli powszechnej…”

Czy patron tego uniwersytetu miał decydujący wpływ na utworzenie partnerstwa między Poznaniem i Hanowerem? Ta kwestia pozostanie otwarta. Jednak duch porozumienia i pojednania, jaki emanuje z wersów, ukształtował tę przyjaźń.

Partnerstwo Hanoweru i Poznania cechowało od początku dążenie do współpracy i pragnienie normalizacji stosunków między naszymi krajami. Wydarzenia polityczne wpływały na to partnerstwo od 1979 roku.

Przez kolejnych 10 lat trzeba było pokonywać wielkie przeszkody biurokratyczne. Od tamtego czasu świat i stosunki polsko-niemieckie gruntownie się zmieniły – na lepsze. Partnerstwo między Poznaniem i Hanowerem bardzo na tym skorzystało.

Ostatnie 30 lat należy do najlepszych w naszej długiej, zmiennej historii. Polska jest dziś pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej. Z delikatnej rośliny partnerstwa obu naszych krajów już dawno wyrosło solidne drzewo przyjaźni i sympatii.

Stosunki polsko-niemieckie są dzisiaj tak dobre, ścisłe i różnorodne, jak chyba nigdy wcześniej w naszej zmiennej ponadtysiącletniej wspólnej historii. Dziś łączą nas bliskie relacje we wszystkich dziedzinach.

Nasz sąsiad, Polska, ma w tym bardzo szczególny udział. Ponieważ bez umiłowania wolności przez Polaków nie udałoby się pokonać podziału mojego kraju i naszego kontynentu. Także droga do zjednoczonej Europy byłaby zapewne jeszcze przez jakiś czas zamknięta. Jesteśmy dziś bardzo wdzięczni wszystkim Polakom za to, że pomogli wówczas wyłamać pierwsze kamienie z muru, który sztucznie dzielił nasz kontynent.

W atmosferze przełomu lat dziewięćdziesiątych między Poznaniem i Hanowerem nawiązano wiele nowych kontaktów, szczególnie w obszarze wymiany młodzieży, które istnieją do dziś.

Szanowni Państwo,

są różne możliwości doświadczenia przyjaźni obu naszych krajów.

Polskę i Niemcy łączy gęsta sieć partnerstw. To sieć, która łączy miasta, gminy i landy oraz społeczeństwa obywatelskie. Dziś istnieje prawie 600 partnerstw między miastami w Polsce i w Niemczech. To liczba, która świadczy o intensywnej i aktywnej współpracy obu krajów.

Tylko w ostatnich 10 latach utworzono 33 nowe partnerstwa miedzy Polską i Niemcami. Jest oczywiste, że zainteresowanie bliską współpracą polsko-niemiecką jest wciąż duże. Pokazuje to też liczba aktywnych i owocnych partnerstw między powiatami i regionami.

Pragnę szczególnie podkreślić znaczenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która od początku swojego istnienia umożliwiła spotkanie trzem milionom młodych ludzi z Polski i z Niemiec. Szanowni Państwo, także Państwo mają w tym swój udział. Wymiana ta żyje dzięki zaangażowaniu ludzi na miejscu.

Kolejnym przykładem dobrej współpracy polsko-niemieckiej jest kultura. W ramach Roku Beethovenowskiego objąłem patronat nad cyklem koncertów „Beethoven nasz współczesny” w Filharmonii Poznańskiej.

Szanowni Państwo,

w dzisiejszych czasach miasta zyskują coraz większe znaczenie. Tworzą idealne warunki dla rozwoju kultury i sztuki. Są centrami nauki, gospodarki i dialogu. Stanowią filar odpowiedzialnego i wolnego społeczeństwa. 

Polskie miasta spoglądają wstecz na długą i pomyślną historię. Historię oporu i odwagi. Przeszłość ta jest ściśle powiązana z Niemcami. Miasta i ich przedstawiciele odgrywają ważną rolę we współpracy między naszymi państwami. Z tego powodu w 2016 [dwa tysiące szesnastym roku] roku w Berlinie została zorganizowana po raz pierwszy Polsko-Niemiecka Konferencja Partnerstw Samorządowych, w której także Pan, Panie Prezydencie, brał udział.

W listopadzie tego roku w ramach uroczystości z okazji jubileuszu Mszy Pojednania w Krzyżowej, w której 30 lat temu uczestniczyli kanclerz federalny Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki, w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zostanie zorganizowana kolejna konferencja samorządowa.

Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce będą nadal ze wszystkich sił angażować się na rzecz wzmocnienia partnerstw miast. Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu dynamiki cechującej partnerstwa miast, prosimy o dalsze umacnianie partnerstw i  pogłębianie współpracy w przyszłości!

W ten sposób możemy obok partnerskich stosunków między naszymi krajami przyczynić się także do tego, by naszą Europę budować oddolnie, jako wspólny projekt.

Ludzie, którzy angażują się na rzecz utrzymania i ciągłości partnerstw między naszymi miastami, każdego dnia budują bowiem mosty między naszymi narodami.

Liczę na wiele kolejnych lat dobrej współpracy!

Dziękuję za uwagę!

 

Wróć do góry strony