Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przemówienie z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

30.05.2019 - Przemówienie

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za zaproszenie na ten wyjątkowy wieczór.

Przyjechałem tutaj dzisiaj, by serdecznie pogratulować Państwu piętnastu wspaniałych lat Polski w Unii Europejskiej. My, Niemcy, z przyjemnością świętujemy ten radosny dzień z Państwem, bo jest ku temu wiele powodów.

Przystąpienie Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej przed piętnastoma laty było historycznym krokiem. Potwierdził on ostatecznie, że podział w środku Europy został przezwyciężony.

Polska odniosła wiele korzyści dzięki epokowemu wydarzeniu, jakim było przystąpienie do Unii. Państwa kraj może być dumny z osiągnięć ostatnich piętnastu lat, na które ludzie zasłużyli ciężką, owocną pracą.

Kontakty i współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej, a zwłaszcza z Niemcami, rozwinęły się nadzwyczaj dynamicznie. Relacje z Niemcami są dziś bardzo silne i stabilne. Nigdzie nie doświadczamy tego bardziej niż właśnie tu, na polsko-niemieckiej granicy.

Niemcy od początku aktywnie wspierały przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy i chcemy dobrych i pełnych zaufania relacji z naszym sąsiadem.

Jesteśmy wdzięczni, że Polska – po okrutnych zbrodniach dokonanych w imieniu Niemiec i przez Niemców podczas drugiej wojny światowej – wyciągnęła do nas rękę w geście pojednania.

Dzięki Unii Europejskiej wspólnie doświadczamy dziś najdłuższego okresu pokoju między krajami na naszym kontynencie. Unia Europejska zapewniła wszystkim państwom członkowskim poziom dobrobytu, jakiego nigdy wcześniej nie było. Swoboda podróżowania przyniosła nam wszystkim niespotykane możliwości wymiany we wszystkich obszarach.

UE to jest instytucją wartości, demokracji i praworządności.

UE chroni nas też przed różnorodnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nami świat w okresie przełomu gospodarczego i politycznego. Dlatego dziś świętujemy.

Niech żyje Europa. Niech żyje przyjaźń polsko-niemiecka. Dziękujemy ludziom w regionach po obu stronach granicy, że wykorzystali dane im możliwości i sprawili, że stały się rzeczywistością.

Dziękuję bardzo za uwagę.

Wróć do góry strony