Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przemówienie ambasadora z okazji 97. urodzin profesora Bartoszewskiego

13.03.2019 - Przemówienie

Szanowni Państwo,

Zawsze jest miło być gościem na urodzinach osoby, którą się powszechnie szanuje, podziwia, a czasem wręcz uwielbia. Profesor, o którym tu mowa, był dla nas zawsze kimś bardzo ważnym. Kimś wyjątkowym.

Wielu z nas go znało. Jego zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania było bezgraniczne. Niezapomniane pozostaną: jego odwaga, jego poczucie humoru i rozliczne anegdoty.

Był człowiekiem ducha i czynu, niezmiennie zabiegającym o międzyludzką bliskość, serdeczność i uczciwość.

To on wciąż napominał i podkreślał, jak ważne i aktualne jest pojęcie przyzwoitości. „Warto być przyzwoitym” stało się jego „znakiem firmowym”.

Przyzwoitość, wielkoduszność i wola pojednania ukształtowały również jego postawę wobec Niemiec, kraju jego byłych oprawców. My, Niemcy, jesteśmy mu za to do dzisiaj niezmiernie wdzięczni.

Szanownie Państwo,

Jego testament skierowany jest dzisiaj do młodego pokolenia. Zaproponowaliśmy zatem uczniom, którzy w ubiegłym roku odwiedzili Ambasadę, by w ramach konkursu napisali do Profesora Bartoszewskiego list. Mieli w nim wyjaśnić, co dla nich oznacza być przyzwoitym.

Polsko-niemieckie jury podjęło decyzję o wygranej dwóch uczniów z Kraśnika: Dawid i Jakub, którzy są dziś z nami wraz ze swoją nauczycielką. Gratuluję serdecznie tego sukcesu.

W związku z tym już teraz zastanawiamy się nad kolejną edycją konkursu. Nie wiemy jeszcze, jaką będzie miał formę. W każdym razie w odpowiednim czasie poinformujemy Państwa.

Szanowni Państwo,

w tym miejscu chciałbym jeszcze osobiście podziękować panu Marcinowi Barczowi oraz panu Wojciechowi Soczewicy. Pozwolę sobie poprosić obydwu panów na scenę.

Szanowni Panowie,

obaj Panowie przez wiele lat współpracowali ściśle z Profesorem Bartoszewskim oraz z Ambasadą.

I choć dzisiaj mają Panowie inne zadania i obowiązki, wciąż możemy liczyć na dobrą współpracę z Panami. To nieocenione.

Profesor często podkreślał, że jak się zaczyna dostawać nagrody, to znaczy, że jest się już starym. Wy Panowie jesteście jeszcze bardzo młodzi. Ale Panów zasługi na rzecz polsko-niemieckiej współpracy są już pokaźne. W geście podziękowania pragnę przekazać Panom te Dyplomy Uznania.

Dziękuję Państwu.Wróć do góry strony