Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Laudatio ambasadora Niemiec z okazji odznaczenia Ewy Łabno-Falęckiej Krzyżem Zasługi

01.03.2019 - Przemówienie

Szanowna Pani Dyrektor,

cieszę się bardzo, że mogę powitać tutaj Panią wraz z rodziną. Spotkaliśmy się dzisiaj, by uhonorować Panią oraz wyrazić nasze uznanie dla Pani zaangażowania na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego.

Jako Dyrektor Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska przez wiele lat swojej pracy zawodowej, a przede wszystkim społecznej, zasłużyła się Pani w sposób wybitny na rzecz porozumienia między Niemcami a Polską.

Droga Pani,

Pani bliskie związki z Niemcami powstały już w czasie studiów. Przez jakiś czas studiowała Pani w Niemczech.
Opuściła Pani bowiem swój uniwersytet w Krakowie, by przez kilka semestrów kontynuować naukę na berlińskim Uniwersytecie Humboldtów oraz na Uniwersytecie we Fryburgu.

Swoją rozprawę doktorską obroniła Pani na Uniwersytecie w Tybindze i od tej pory ma Pani tytuł doktora filozofii.
Pani wybitne osiągnięcia zostały przy tym uhonorowane stypendiami Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Fundacji Konrada Adenauera.

Kontakty z Niemcami kontynuuje Pani w dalszym życiu jako dyplomatka w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bonn w latach dziewięćdziesiątych. W ciągu tych lat jako Radca Ambasady do spraw kultury wniosła Pani wymierny wkład na rzecz porozumienia obydwu naszych państw w dziedzinie kultury.

Pomagała Pani inicjować i pogłębiać dobre i bliskie stosunki po upadku żelaznej kurtyny. W czasie swojego pobytu w Bonn, koordynowała Pani wiele projektów kulturalnych.
W ramach festiwalu muzycznego 40 lat Warszawskiej Jesieni w roku 1996 ściśle współpracowała Pani z Filharmonią w Düsseldorfie.
Także w kolejnych latach pracowała Pani – często społecznie – przy realizacji wielu innych polsko-niemieckich projektów kulturalnych, jak na przykład w latach 2013-2015 w Krzyżowej, w ramach festiwalu „Muzyka dla Europy”.

Po rozpoczęciu pracy w Mercedes-Benz Polska w roku 1999 swoje zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich kontynuowała Pani także na niwie zawodowej. I tak w ramach zadań służbowych pomogła Pani w realizacji wielu polsko-niemieckich imprez, projektów i inicjatyw.

Na tym zaangażowaniu korzystają wszyscy, którym leży na sercu język, kultura i literatura Niemiec w Polsce.

To w znacznej mierze dzięki Pani pomocy Mercedes-Benz Polska wsparł w minionych latach wydanie licznych publikacji niemieckich w Polsce, jak na przykład utworów, których autorami są Fritz Stern czy Friedrich Hölderlin.

Szanowna Pani Dyrektor,

Pani umiejętności są wysoko cenione nie tylko w Ambasadzie, lecz także w szerszych kręgach. I tak przyznano Pani na przykład tytuł polskiej Bizneswoman roku 2016, w kategorii Sukces w korporacji.

Jako przedstawicielka firmy Mercedes-Benz Polska jest Pani członkiem grupy doradczej projektu Ogrody Polsko-Niemieckie. Dzięki Pani zaangażowaniu, Pani motywacji i konstruktywnej współpracy ten projekt może być realizowany.

Jesteśmy także wdzięczni za współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz innymi organizacjami partnerskimi.

Szanowna Pani,

piastując w ciągu wielu lat różne funkcje w godny naśladowania sposób zasłużyła się Pani dla stosunków polsko-niemieckich. Dlatego Prezydent Federalny Frank-Walter Steinmeier przyznał Pani w uznaniu Pani zasług na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia oraz Pani zaangażowania na rzecz ponadnarodowej współpracy kulturalnej Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec.

Mam ogromny zaszczyt i przyjemność wręczyć Pani teraz to wysokie odznaczenie.

Pozwolę sobie odczytać Państwu treść Aktu Nadania.

Wróć do góry strony