Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Spotkanie z członkami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz minister Emilewicz

26.02.2019 - Przemówienie

Szanowna Pani Minister,
Szanowni Członkowie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
Szanowna Pani Włodarczyk-Noczkowska,
Szanowny Panie Kern,

Szanowni Państwo,

witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Szczególnie podziękować pragnę pani minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz, że pomimo napiętego kalendarza znalazła czas, by uczestniczyć w tej ważnej wymianie poglądów.

Pani obecność, Szanowna Pani Minister, jest nie tylko zaszczytem dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Ambasady. Świadczy także o szczególnym znaczeniu, jakie przypisuje Pani polsko-niemieckim stosunkom gospodarczym.

Pani gotowość poświęcenia kolejnej godzine na rozmowę z uczestnikami dobrze wpisuje się w utrwaloną już tradycję lat ubiegłych. Wszyscy jesteśmy ciekawi tego, jak ocenia Pani polityczne i ekonomiczne warunki prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy polsko-niemieckiej, europejskiej i globalnej.

Jestem przekonany, że zawsze warto, by przedstawiciele świata polityki i przedsiębiorcy wspólnie spojrzeli na aktualny klimat biznesowy i inwestycyjny oraz wymienili poglądy na ten temat. Dotyczy to przede wszystkim też stosunków polsko-niemieckich.

Już teraz, na początku bieżącego roku, można przewidzieć, że będziemy musieli poradzić sobie z szeregiem niepewności. Są to niejasne warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, groźba wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ogólny renesans protekcjonizmu oraz oznaki spowolnienia globalnej koniunktury stwarzają ryzyko w planowaniu.

Te wyzwanie negatywnie wpływają na klimat biznesowy i inwestycyjny. Coraz bardziej palące kwestie dotyczące klimatu i energii oraz odwrót od multilateralizmu także pogarszają nastroje.

Nie możemy sprostać tym wyzwaniom w pojedynkę. Uważam raczej, że naszą odpowiedzią musi być „Europe united!”. A to oznacza szczególnie – Niemcy i Polska razem.

Szanowni Państwo, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Państwo, jako firmy członkowskie, stanowią główny element łączący gospodarki narodowe Polski i Niemiec. Wspólnie wypracowali Państwo w ubiegłym roku łączny obrót w handlu bilateralnym w wysokości 119 mld euro. Oznacza to ponowny wzrost o niemal 10% w stosunku do poprzedniego roku.

Nie twierdzę, że mam w tym swój osobisty udział. Jednak w ciągu pięciu lat, w których pełnię funkcję ambasadora Niemiec w Polsce, wyniki te wzrosły o 80%. Zapewne Państwo rozumieją, że mimo wszystko jestem z tego trochę dumny. Choć powinienem chyba raczej powiedzieć, że jestem dumny z Państwa.

By móc także w przyszłości osiągać takie, a być może nawet jeszcze lepsze wyniki, musimy przygotować odpowiedni grunt. Restrukturyzacja dostaw energii, elektromobilność, cyfryzacja, przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja to obszary, w których możemy i musimy w dalszym ciągu rozwijać współpracę gospodarczą ku obopólnej korzyści.

Obszary te znajdą się też w centrum zainteresowania Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, które odbędzie się dokładnie za miesiąc w Berlinie.

Szczególny nacisk zostanie przy tym położony na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Wiem, że oboje ministrów gospodarzy Forum poświęca szczególną uwagę tej grupie.

Cieszę się, Pani Minister, że będę mógł przy tej okazji spotkać się z Panią w Berlinie.

Na koniec pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować organizatorom z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Życzę nam wszystkim interesującej wymiany poglądów z Panią, Szanowna Pani Minister.

Wróć do góry strony