Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przemówienie ambasadora w związku z projektem utworzenia centrów DIOSCURI w Polsce

04.09.2018 - Przemówienie

Szanowni Państwo,

zawsze warto przypominać Maxa Plancka. 72 lata temu – w dniu 11 września 1946 roku – zmieniono nazwę Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft – Towarzystwa Cesarza Wilhelma – na Max-Planck-Gesellschaft – Towarzystwo Maxa Plancka. Max Planck, który miał wówczas 88 lat, został jej honorowym prezydentem. To, czego dokonano pod presją Brytyjczyków w Bad Driburg, stanowiło początek bezprecedensowego sukcesu. Towarzystwo Maxa Plancka utrzymuje dziś liczne instytuty badawcze, które cieszą się wyjątkową, doskonałą renomą na całym świecie. Istnienie instytutu Towarzystwa Maxa Plancka w danym miejscu jest powodem do dumy. Jest ono synonimem:

  • Doskonałości: Od momentu założenia Towarzystwa Maxa Plancka w 1948 roku ma ono wśród swoich członków 18 laureatów samej tylko Nagrody Nobla.
  • Międzynarodowości: 47 procent naukowców prowadzących badania w instytutach Maxa Plancka pochodzi z zagranicy!
  • Mobilności: Naukowcy Maxa Plancka współpracują z partnerami w ok. 120 krajach na całym świecie.
  • Interdyscyplinarności: Z dużym zainteresowaniem śledzę pracę Alexandra Gersta. 15 sierpnia 2018 roku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS zainstalowano antenę „Icarus“. Astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Alexander Gerst obserwował pracę swoich rosyjskich kolegów z wnętrza stacji. Instalacja anteny to dopełnienie systemu ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space) Instytutu Ornitologii Instytutu Maxa Plancka, rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos oraz agencji kosmicznej w Niemieckim Centrum Lotnictwa i Astronautyki (DLR). Dzięki temu można teraz śledzić różnego rodzaju migracje zwierząt. Uważam, że jest to imponujący przykład interdyscyplinarności.

    I wreszcie, Towarzystwo Maxa Plancka to synonim:

  • Innowacji: Max-Planck-Innovation, czyli placówka zajmująca się transferem technologii Towarzystwa, pośredniczy z wielkim sukcesem między nauką a gospodarką. Liczby mówią za siebie: Dotychczas nadzorowano prace nad 4000 wynalazkami, zawarto ponad 2400 umów licencyjnych, towarzyszono założeniu ponad 120 spółek typu „spin-off” i odnotowano zyski z licencji w wysokości ponad 400 milionów euro.

Jako napęd rozwoju doskonałości w Europie Środkowej i Wschodniej Towarzystwo Maxa Plancka angażowało się na rzecz projektu utworzenia centrów DIOSCURI w Polsce – i jest to powód, dla którego spotykamy się dzisiejszego wieczoru!

Polska jest dużym i ważnym partnerem w ramach współpracy międzynarodowej – również dla Towarzystwa Maxa Plancka. Świadczy o tym 71 projektów realizowanych w ramach kooperacji oraz 223 młodych naukowców i pracowników gościnnych z Polski w instytutach Towarzystwa Maxa Plancka. Kontakty między niemieckimi i polskimi naukowcami są intensywne i różnorodne! Obecnie istnieje ponad 1400 kooperacji między niemieckimi a polskimi szkołami wyższymi i instytutami badawczymi! DIOSCURI wprowadza Państwa na dotąd nieznany teren w dziedzinie bilateralnej polsko-niemieckiej współpracy naukowej. DIOSCURI przyczyni się do celowego wykorzystania potencjału innowacji i doskonałości. Celem DIOSCURI jest stworzenie sieci kontaktów między wybitnymi, młodymi naukowcami z Polski i partnerami z doskonałych niemieckich instytutów oraz prowadzenie wspólnych badań.

W związku z tym cieszę się bardzo, że wielu z Państwa towarzyszą partnerzy akademiccy.

Państwa współpraca – często trwająca od dziesięcioleci – jest istotna nie tylko ze względu na Państwa przedmiot badań! To wiążące elementy wspólnej pracy, wymiany i przyjaźni, które są tak cenne dla obu naszych krajów. W tym duchu życzę teraz Państwu miłego wieczoru i cieszę się na rozmowy z Państwem!


Wróć do góry strony