Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wielki Krzyż Zasługi dla Księdza Kardynała Nycza

29.05.2018 - Przemówienie

Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale,
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski,
Magnificencje, Księża Rektorzy,
Szanowni Goście,

cieszę się, że mogę wszystkich Państwa przywitać dziś w mojej Rezydencji. Szczególnie pragnę powitać Jego Eminencję Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Spotykamy się dziś bowiem, aby uhonorować wieloletnie zasługi wielkiego przyjaciela Niemiec i prekursora pojednania polsko-niemieckiego.

Czcigodny Księże Kardynale,

kariera akademicka Eminencji jest niezwykle imponująca. Ukończył Ksiądz Kardynał studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał Ksiądz Kardynał stopień naukowy doktora nauk teologicznych. Papież Jan Paweł II mianował Eminencję 14 maja 1988  roku biskupem tytularnym Villa Regis oraz biskupem pomocniczym w Krakowie, gdzie Ksiądz działał już od ponad 16 lat. Jeszcze w tym samym roku przyjął Ksiądz Kardynał święcenia biskupie. Od 2007 roku jest Ksiądz Kardynał arcybiskupem metropolitą warszawskim. Ponadto w dniu 20 listopada 2010 roku papież Benedykt XVI powołał Eminencję do Kolegium Kardynałów. W piastowaniu przez Księdza Kardynała Jego Urzędu odzwierciedlenie znajduje szczególne uznanie i zaufanie, jakim darzył Księdza papież Jan Paweł II.

Błogosławiona działalność Księdza Kardynała opiera się na przykazaniu chrześcijańskiej miłości bliźniego oraz znaczeniu przebaczenia w relacjach między ludźmi i między państwami. Wpisuje się tym samym Ksiądz Kardynał głęboko w tradycję słynnego orędzia biskupów polskich z 1965 roku. Było ono początkiem pojednania między Niemcami i Polakami. To wciąż nieukończone dzieło pojednania stanowi dla Eminencji ciągły bodziec w Jego działalności.

Jako członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec regularnie prowadzi Ksiądz Kardynał rozmowy o zmianach zachodzących w poszczególnych diecezjach oraz na tematy polityczne i społeczne. W ten sposób daje Ksiądz Kardynał ważny sygnał w duchu starań o pojednanie i pokojowe współistnienie naszych narodów.  

Ksiądz Kardynał jest świadom tragicznej historii i spoczywającej do dziś na Niemcach odpowiedzialności za zbrodnie na narodzie polskim, popełnione w imieniu Niemiec i przez Niemców. Mając to na uwadze, w swoim przemówieniu wygłoszonym na zakończenie mszy świętej w dniu 30 sierpnia 2009 [dwa tysiące dziewiątego] roku w katedrze świętej Jadwigi w Berlinie w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej sformułował Ksiądz Kardynał wniosek, że jako sąsiedzi w rodzinie europejskich państw stale na nowo poszukujemy dróg pojednania wiodących nas ku przyjaźni i braterstwu. W tym samym kontekście należy również rozumieć wyraźne słowa Księdza Kardynała odnoszące się do inicjatywy „Świadectwa wiary naszych czasów” – pielgrzymki po Polsce południowej organizowanej we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Powiedział Ksiądz Kardynał wtedy, że jest przekonany, iż program „Świadectwa wiary naszych czasów” pomoże pokonać stereotypy, które wciąż jeszcze ciążą na tym, jak Niemcy i Polacy siebie nawzajem postrzegają.

W 20. rocznicę słynnej Mszy Pojednania z dnia 12 listopada 1989 roku w Krzyżowej, celebrował Ksiądz Kardynał wspólnie z biskupem seniorem diecezji opolskiej arcybiskupem Alfonsem Nossolem oraz byłym rektorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie księdzem profesorem Helmutem Jurosem mszę dziękczynną w Kościele Środowisk Twórczych pod wezwaniem świętego Brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie.

Jeśli sytuacja tego wymaga odnosi się Ksiądz Kardynał razem z innymi do rozmaitych aktualnych zagadnień. W ten kontekst wpisuje się apel Księdza Kardynała z dnia 8  września 2017 roku, w którym wskazuje Ksiądz na niebezpieczeństwa, jakie mogą wynikać z traktowania pojednania polsko-niemieckiego w sposób polityczno-koniunkturalny.

Z niemieckimi duchownymi łączą Księdza Kardynała również bliskie relacje osobiste. I tak celebrował Ksiądz Kardynał mszę świętą w związku z przyznaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego byłemu przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Niemiec arcybiskupowi doktorowi Robertowi Zollitschowi.

Szczególnie przyjacielskie relacje łączą Księdza z obecnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec kardynałem Reinhardem Marxem, z którym wspólnie upamiętnił Ksiądz Kardynał w dniu 1 września 2014 roku rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Częste spotkania są okazją do wspólnych refleksji o przeszłości i przyszłości Europy oraz na temat możliwości rozwijania stosunków polsko-niemieckich.

Eminencjo, Księże Kardynale,

również niemieccy politycy i niemieckie instytucje mogą zawsze liczyć na cenne rady i zaangażowanie Księdza Kardynała. Przykładem tego jest choćby spotkanie Księdza Kardynała z byłym Federalnym Ministrem Spraw Zagranicznych – a obecnie Prezydentem Federalnym Frankiem-Walterem Steinmeierem – podczas jego wizyty w styczniu 2016  roku w Warszawie. Fundacja Konrada Adenauera z okazji swojego dwudziestolecia mogła liczyć na udział Księdza Kardynała w konferencji: „Przełom i zryw: odpowiedzi chrześcijańskiej demokracji na wyzwania naszych czasów”.

Również stosunki polsko-niemieckie pod względem kulturowym są bliskie sercu Księdza Kardynała. We wrześniu 2013 roku gościł Ksiądz w warszawskiej katedrze chór chłopięcy „Augsburger Domsingknaben”. Koncert, w którym uczestniczył również kompozytor Krzysztof Penderecki, podkreśla znaczenie, jakie przypisuje Ksiądz Kardynał młodemu pokoleniu. Od 2014 jest Ksiądz Kardynał członkiem Papieskiej Rady do spraw Kultury i postawił sobie za zadanie promowanie dialogu między Kościołem, kulturą i nauką oraz spotkań ze światem kultury.

Eminencjo, Księże Kardynale,

jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął Ksiądz Kardynał słowa „Ex hominibus, pro hominibus”. Dewiza ta definiuje to, co ostatecznie jest istotą współistnienia naszych społeczeństw ponad ich granicami – człowiek ze swoimi wzlotami i upadkami, który potrzebuje zbawienia przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Eminencjo, Księże Kardynale,

w uznaniu wielu wybitnych zasług Księdza Kardynała na rzecz relacji z Niemcami Prezydent Federalny Frank-Walter Steinmeier przyznał Księdzu Kardynałowi Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność, że mogę teraz wręczyć Księdzu Kardynałowi to odznaczenie. Najpierw jednak odczytam Akt Nadania.

Gratuluję!


Warszawa, dnia 29 maja 2018

Wróć do góry strony