Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim

29.05.2018 - Przemówienie

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Prezydent,
Szanowni Państwo – Członkowie Zarządu,
Szanowni Goście,

pragnę serdecznie podziękować Panu, Panie Ministrze, za Pana gotowość spotkania się z przedstawicielami niemieckich przedsiębiorstw w Polsce w celu wymiany poglądów. Spotkania przedstawicieli niemieckiej gospodarki z czołowymi politykami wchodzącymi w skład polskiego rządu stały się już dobrym zwyczajem.

Chciałbym szczególnie podziękować Panu osobiście za Pana otwartość wobec niemieckiej gospodarki, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Także nasza współpraca z Panem i Pana pracownikami jest wzorcowa. Miło wspominamy Pana udział w charakterze gościa honorowego w ubiegłorocznych obchodach Dnia Jedności Niemiec w Ambasadzie.

Polsko-Niemieckie stosunki gospodarcze są bardzo bliskie. W niektórych branżach, jak na przykład przemyśle motoryzacyjnym są niemalże symbiotyczne. Nasze stosunki gospodarcze opierają się także na coraz większej wzajemności.  Z jednej strony odnotowujemy duże nakłady inwestycyjne Niemiec w Polsce, z drugiej zaś strony widzimy rosnące zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w Niemczech. Handel między naszymi państwami tylko w zeszłym roku wzrósł o 10 procent. Granicę 100 miliardów euro już dawno przekroczyliśmy.

Gospodarka Polski w ubiegłych latach rozwijała się bardzo dynamicznie. Jest obecnie szóstą pod względem wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. Polska może być dumna z tego, co osiągnęła. Otwarcie rynków w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz fundusze strukturalne przyspieszyły ten wzrost.

Przeprowadzona ostatnio w różnych krajach Ankieta Koniunkturalna izb przemysłowo-handlowych ponownie podkreśliła czołową pozycję Polski jako lokalizacji inwestycji. Jako kraj członkowski Unii Europejskiej posiadający wspaniałych i wysoko zmotywowanych specjalistów oraz coraz lepszą infrastrukturę, Polska jest dobrym miejscem dla działalności biznesowej.

Ufam, że pozostanie tak również w przyszłości. Jest wiele nowych obszarów kooperacji, które Polska i Niemcy mogą wspólnie zdobyć. Cyfryzacja, przemysł 4.0, czy też elektromobilność to tylko niektóre z nich. Musimy wspólnie pracować nad warunkami ramowymi, aby potencjał ten mógł zostać wykorzystany. Dzisiejsze rozmowy na temat innowacji i inwestycji z pewnością będą mogły nadać temu nowe impulsy.

Dzięki stosunkom biznesowym na przestrzeni lat zostało nawiązanych wiele nowych kontaktów między obywatelami naszych krajów. Stosunki gospodarcze tworzą dzisiaj razem z bliskimi relacjami na szczeblu społeczeństw obywatelskich bardzo trwały fundament współpracy. Jest on stabilny także w burzliwych czasach.

Pan, Szanowny Panie Ministrze, symbolizuje „pars pro toto“ zaufanie, jakie powstało w ubiegłych latach między Niemcami a Polską.
Ceniłem i cenię Pana jako posiadającego szeroką wiedzę, nastawionego życzliwie do nas partnera rozmów w czasie pełnienia przez Pana funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministra Integracji i Rozwoju.
Wszyscy tu obecni, a także ja, cieszymy się na dalszą współpracę z Panem. Liczymy na Pana i na Polskę, kiedy w najbliższych tygodniach intensywnie zagłębimy się w debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Polska i Niemcy dużo zawdzięczają Unii Europejskiej. Powinniśmy teraz wspólnie obrać taki kierunek, aby Unia Europejska także w przyszłości mogła odnosić sukcesy.

Jednak najpierw cieszę się na dzisiejsze rozmowy z Państwem.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.


Warszawa, dnia 29 maja 2018

Wróć do góry strony