Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oferta pracy dla pracownika ochrony (m/k)

19.09.2022 - Oferta pracy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04. października 2022, 00.00 Czasu lokalnego

Rekrutacja przedłużona do 3 października!

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni od października 2022 roku pracownika ochrony (m/k) (w pełnym wymiarze czasu pracy/40 godzin tygodniowo, zmienne godziny pracy).

Umowa o pracę zawierana jest po okresie próbnym najpierw na czas określony na 2 lata, po czym możliwe jest jej przedłużenie.


Zakres obowiązków obejmuje głównie:

 • Ustalanie tożsamości oraz rejestrację interesantówPrzyjmowanie/wydawanie przyjętych przedmiotów
 • Przeprowadzanie kontroli osób i ich bagażu
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne i łączenie rozmów telefonicznych
 • Obsługę śluzy wejściowej
 • Pomoc/wsparcie w szczególnych sytuacjach służbowych, np. przyjęcia, ćwiczenia przeciwpożarowe, ewakuacje itd.
 • Monitorowanie terenu ambasady w celu udaremnienia nieuprawnionego wejścia
 • Pomoc w egzekwowaniu zasad miru domowego

 Kandydatki i kandydaci muszą posiadać następujące kwalifikacje:

 •  świadectwo ukończenia szkoły
 •  odpowiednie doświadczenie zawodowe
 • dobrą znajomość języka niemieckiego LUB angielskiego (co najmniej poziom B1)
 • dobrą znajomość języka polskiego (co najmniej poziom B1)
 • dobrą znajomość używanych powszechnie programów komputerowych (MS Office)
 • umiejętność wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny
 • odporność psychiczną i fizyczną
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Dodatkowo mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość innych języków poza wyżej wymienionymi

Wymagamy wysokiego poziomu odpowiedzialności, staranności i niezawodności, a także odporności na stres, chęci do pracy w zespole oraz umiejętności szybkiego i elastycznego reagowania na nieprzewidziane wyzwania.

Warunki zawarte w Umowie o pracę opierają się na prawie polskim. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń dla pracowników miejscowych Ambasady Niemiec w Warszawie. Początkowe uposażenie wynosić będzie miesięcznie 6244,00 zł brutto. 

Przed zatrudnieniem konieczne są badania lekarskie oraz postępowanie sprawdzające w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada się gotowość do współpracy w tym zakresie.

Aplikacje nadesłane później lub niekompletne nie zostaną, niestety, uwzględnione.

W razie pytań proszę zwracać się telefonicznie do pani Ulrike Platz (nr tel.: +48 22 58 41 802).

Prosimy, aby osoby ubiegające się o pracę były do dyspozycji w 41. tygodniu kalendarzowym 2022 roku (10.-14.10.). Zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z procedurą rekrutacyjną nie jest, niestety, możliwy. Z uwagi na sytuację pandemiczną Ambasada zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ustnych rozmów kwalifikacyjnych (termin zostanie podany w zaproszeniu do udziału w pisemnej części postępowania rekrutacyjnego) w ramach osobnych spotkań z kandydatami, ew. za pośrednictwem Skype'a, lub w formie jednego spotkania na miejscu.

Cenimy różnorodność i zachęcamy do składania aplikacji osoby bez względu na pochodzenie kulturowe, społeczne lub etniczne, płeć, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość seksualną. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby o równorzędnym statusie, w przypadku posiadania takich samych kompetencji będą zgodnie z wytycznymi prawa uwzględniane w pierwszej kolejności. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od osób z pochodzeniem migracyjnym.

Ambasada nie wysyła potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktujemy się natomiast do dnia 07.10.2022 roku wyłącznie z osobami, które przeszły do kolejnego etapu rekrutacji.

Dalsze informacje na temat Ambasady znajdą Państwo pod linkiem https://polen.diplo.de Informacje odnośnie do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdą Państwo na stronie https://polen.diplo.de/pl-de/datenschutz/737876

Oferta pracy dla pracownika ochrony (m/k) PDF

Wróć do góry strony