Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oferta pracy dla osoby sprzątającej

26.03.2024 - Oferta pracy

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni z dniem 1.07.2024 roku osobę sprzątającą na czas nieokreślony na pół etatu

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni z dniem 1.07.2024 roku osobę sprzątającą na czas nieokreślony na pół etatu (20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku, najlepiej od godz. 12.00 do 16.00)

Umowa o pracę po zakończeniu okresu próbnego zostanie najpierw zawarta na czas określony na 2 lata, po tym czasie możliwe jest ewentualnie jej przedłużenie.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje głównie:

 • sprzątanie budynków służbowych Ambasady
 • pomoc w obsłudze imprez (przygotowanie i sprzątanie niezbędnego wyposażenia)
 • drobne zakupy (np. środki czystości)

  Kandydatki i kandydaci muszą posiadać następujące kwalifikacje:
 • znajomość nowoczesnych i ekologicznych metod sprzątania
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole i elastyczność, rzetelność i odporność na stres,rzetelność i odporność na stres,
 • dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne,
 • dobry stan zdrowia,
 • gotowość do pracy także poza regularnymi godzinami pracy

Dodatkowo mile widziane kwalifikacje:

 • przygotowanie zawodowe i/lub doświadczenie w pracy jako osoba sprzątająca
 • podstawowa znajomość języka niemieckiego
 • obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE

Warunki zawarte w Umowie o pracę opierają się na prawie polskim. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń dla pracowników miejscowych Ambasady Niemiec w Warszawie. Początkowe uposażenie wynosić będzie miesięcznie 2366 zł brutto za pół etatu.

Oferujemy nowoczesne i prorodzinne warunki pracy, różnorodny i przemyślany zakres zadań w kompetentnym i koleżeńskim zespole, wypłatę dodatku specjalnego w postaci 13. pensji, świadczenie urlopowe, zwrot części kosztów poniesionych za leczenie, pomoc we wdrożeniu do pracy i dokształcaniu się.

Przed zatrudnieniem konieczne jest przeprowadzenie badań lekarskich oraz postępowanie sprawdzające w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada się gotowość kandydatki/kandydata do współpracy w tym zakresie.

Aplikacje nadesłane później lub niekompletne nie zostaną, niestety, uwzględnione.

Popieramy różnorodność i dlatego cieszymy się ze wszystkich aplikacji, niezależnie od pochodzenia kulturowego, społecznego lub etnicznego kandydatek i kandydatów, ich płci, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub tożsamości seksualnej. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby o równorzędnym statusie, w przypadku posiadania takich samych kompetencji będą zgodnie z wytycznymi prawa uwzględniane w pierwszej kolejności.

W razie dalszych pytań prosimy zwracać się telefonicznie do pani Anny Skoczylas (tel. +48 22 58 41 899).

Kandydatki i kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji powinni być do dyspozycji w 17. tygodniu kalendarzowym 2024 roku (od 22. do 26.04.2024 roku). Zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z procedurą rekrutacyjną nie jest niestety możliwy

Ambasada nie wysyła potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktuje się natomiast do dnia 22.04.2024 roku wyłącznie z osobami, które przeszły do kolejnego etapu rekrutacji.


Dalsze informacje na temat Ambasady znajdą Państwo pod linkiem
https://polen.diplo.de.
Informacje odnośnie do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 unijnego
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdą Państwo na stronie .

Oferta pracy dla osoby sprzątającej

Wróć do góry strony