Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oferta pracy w Wydziale Prawno-Konsularnym

Oferty pracy

Oferty pracy, © Colourbox

20.01.2020 - Artykuł

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni z dniem 1.04.2020 roku pracownika w Wydziale Prawno-Konsularnym na czas określony na pół etatu (20 godzin tygodniowo).

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych postawiło sobie za cel promocję zatrudniania kobiet i zachęca szczególnie kobiety posiadające odpowiednie kwalifikacje do składania aplikacji.

Kandydatki i kandydaci ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku posiadania takich samych kwalifikacji będą zgodnie z przepisami prawa szczególnie uwzględnieni.

Pracownik zatrudniony zostanie na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Zakres wykonywanych zadań obejmuje głównie:

 • pracę przy okienku (przyjmowanie i wstępne opracowywanie wniosków wizowych)
 • wprowadzanie danych do elektronicznego systemu wizowego, wydruki
 • segregowanie wniosków wizowych i przygotowywanie ich do dalszej wysyłki
 • przyjmowanie opłat i wydawanie wiz (praca przy okienku)
 • ogólne czynności o charakterze biurowym (back office), takie jak: obsługa telefoniczna, prowadzenie korespondencji w języku niemieckim i polskim, odpowiadanie na zapytania, archiwizacja akt
 • czynności o charakterze biurowym (m.in. obsługa telefoniczna, prowadzenie korespondencji w celu wyjaśniania wątpliwości)

Kandydatki i kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 • bardzo dobre kompetencje społeczne, niezawodność i odporność na stres
 • umiejętność sprawnego posługiwania się powszechnie używanymi programami MS Office (Word, Excel i Outlook)
 • bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego i polskiego, a także dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • zdolności organizacyjne
 • pożądane doświadczenie w obsłudze klientów
 • przedmiotowe doświadczenie zawodowe będzie atutem

Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń dla pracowników miejscowych Ambasady Niemiec w Warszawie. Początkowe uposażenie wynosić będzie miesięcznie 3583 zł brutto za pół etatu.

W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje pan Dresselhaus (tel.: +48 22 5841 802).
Przed zatrudnieniem konieczne jest postępowanie sprawdzające w zakresie bezpieczeństwa.

Kandydatka lub kandydat powinien być do dyspozycji w 11. tygodniu kalendarzowym (9.03 do 13.03.2020 roku) w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Zwrot kosztów podróży związanych z rozmową kwalifikacyjną nie jest, niestety, możliwy.

Nie wysyłamy, niestety, potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktujemy się do dnia 2.03.2020 roku wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.


Oferta pracy w Wydziale Prawno-Konsularnym

Wróć do góry strony