Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ruszyła kolejna edycja Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego 2024.

30.05.2023 - Artykuł

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 31 sierpnia 2023 roku!

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do udziału w trwającym pięć miesięcy Międzynarodowym Stypendium Parlamentarnym 2024 (Internationales Parlaments-Stipendium IPS) w terminie od 1 marca do 31 lipca 2024 roku w Berlinie.

IPS skierowany jest dla młodych absolwentek i absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, którzy ze względu na swoje kwalifikacje i osobowość mogą w przyszłości sprawować funkcje kierownicze w swoich krajach. Staż ten daje młodym ludziom doskonałą okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego w teorii i praktyce.

Celem stażu jest również przekazywanie wartości demokratycznych i tolerancji w społeczeństwie pluralistycznym, pogłębianie zrozumienia dla różnorodności kulturowej oraz promowanie pokojowego współistnienia w świecie, jak również przyczynienie się do wzmocnienia dwustronnych stosunków Niemiec z krajami uczestniczącymi w programie.

Warunki uczestnictwa:

  • obywatelstwo polskie (dopuszczalne podwójne obywatelstwo)
  • ukończone studia wyższe (studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe)
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (przynajmniej na poziome B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
  • zainteresowanie tematyką polityczną i społeczną oraz znajomość historii Niemiec
  • wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym!

Uczestnicy są wybierani w dwuetapowej procedurze. Wstępna kwalifikacja jest przeprowadzana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Wyłonione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną jesienią/zimą 2023 roku. Komisja rekrutacyjna niemieckiego Bundestagu dokonuje ostatecznego wyboru na podstawie umiejętności językowych, zawodowych, społecznych i międzykulturowych kandydatów.

Wróć do góry strony