Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Otwarcie European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management (CoE)

21.09.2020 - Artykuł
Außenminister Maas bei der Eröffnung des CoE
Außenminister Maas bei der Eröffnung des CoE© Florian Gärtner / Photothek

W dniu 17 września w Berlinie federalny minister spraw zagranicznych Heiko Maas dokonał otwarcia European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management (CoE), które Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych powołało do życia w lutym 2020 roku, wystosowując zaproszenie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory zaproszenie przyjęło 18 państw, m.in. także Polska.Głównym zadaniem CoE będzie zbieranie, analizowanie i ustrukturyzowanie doświadczeń (dobrych praktyk) poszczególnych państw w obszarze cywilnego zarządzania kryzysowego oraz udostępnianie ich wszystkim państwom członkowskim. W oparciu o tę wiedzę CoE będzie oferowało państwom członkowskim, instytucjom unijnym – w szczególności Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych – oraz misjom UE skrojone na miarę ich potrzeb rozwiązania i fachowe doradztwo dot. działań cywilnych, które można przeciwstawić konfliktom. Będzie się to odbywać w uzgodnieniu z preferowanymi partnerami, takimi jak NATO, w sposób komplementarny.

Międzynarodowe centrum zajmie się najpierw głównie kwestiami takimi jak:

  1. Poprawa współpracy między Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) i obszarem wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
  2. Doradzanie członkom, jak można zwiększyć liczbę pracowników oddelegowanych – w szczególności kobiet – do misji UE
  3. Wsparcie członków w zapewnieniu przygotowania personelu do jego ważnej pracy w misjach WPBiO

Podczas otwarcia, w którym uczestniczyły także Cristina Gallach Figueras, sekretarz stanu do spraw zagranicznych Hiszpanii, i Johanna Sumuvuori, sekretarz stanu przy minister spraw zagranicznych Finlandii, federalny minister spraw zagranicznych powiedział:

„Wszystkie kryzysy w naszym sąsiedztwie łączy jedno – trwałych rozwiązań nie da się osiągnąć jedynie przy wykorzystaniu środków wojskowych. Europa musi być silniejsza w cywilnym zarządzaniu kryzysowym, które jest sednem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

W tym celu wraz z powołaniem do życia Europejskiego Centrum Kompetencji stworzyliśmy w Berlinie wizytówkę i kuźnię pomysłów. Wspólnie z naszymi partnerami z UE i NATO chcemy połączyć tutaj naszą wiedzę o tym, jak można łagodzić konflikty przy pomocy środków cywilnych.

Europejskie Centrum Kompetencji Cywilnego Zarządzania Kryzysowego to instytucja berlińska z europejskim szyldem. Jego członkami zostało już 18 państw unijnych, które poprzez wiedzę ekspercką wnoszą swój wkład; centrum jest otwarte wobec państw NATO”.

Dyrektor-założyciel Volker Jacoby dodał: „Cywilne zarządzanie kryzysowe jest ważnym filarem europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po uchwaleniu w 2018 roku paktu na rzecz zdolności cywilnych WPBiO cywilne strategie zarządzania kryzysowego zyskały na dynamice. Dlatego też utworzenie European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management jest logiczną inicjatywą na miarę czasów”.

Wróć do góry strony