Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Grußwort  des Botschafters auf der AHK Mitgliedervollversammlung

10.04.2019 - Rede

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

dziękuję Państwu za zaproszenie na tegoroczne Zgromadzenie Firm Członkowskich AHK Polska. Już po raz piąty zostałem przez Państwa zaproszony. Wiedzą Państwo zatem, w co się wdajecie.

Za każdym razem chętnie przychodziłem: po pierwsze, ponieważ bilateralne stosunki gospodarcze rozwinęły się tak pozytywnie. Jest tak od lat. Wymiana handlowa jest więc jednym z głównych filarów stosunków polsko-niemieckich. Po drugie moją obecność tutaj mogą Państwo śmiało uważać za dowód, jak wysoko i pozytywnie oceniam rolę AHK. W końcu współpraca AHK z Ambasadą jest nie tylko wzorcowa, lecz też bardzo przyjemna.

Stosunki z Polską są dla Niemiec niezwykle ważne. Dotyczy to szczególnie też 2019 [dwa tysiące dziewiętnastego] roku, w którym przypada wiele rocznic. Wymienię tylko 80. rocznicę niemiecko-radzieckiej napaści na Polskę; 75. rocznicę Powstania Warszawskiego; a także trzydziestolecie pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce oraz rocznice przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej przed dwudziestu względnie piętnastu laty. Wszystkie te rocznice i jubileusze wyraźnie wiążą się także z Niemcami. Będziemy je obchodzić razem, częściowo także z innymi przyjaciółmi i partnerami.

Najważniejsi polityczni decydenci w naszych obydwu krajach będą się również w tym roku znowu regularnie spotykać –  nasi obydwaj ministrowie spraw zagranicznych spotkają się już jutro w celu przygotowania Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu na początku lipca.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Deutschland und Polen sind stolze souveräne Staaten. Als solche teilen wir viele Ansichten. Aber manchmal sind wir eben auch nicht einer Meinung. Aber gerade dann bemühen wir uns um einen engen Dialog, um uns aufeinander zuzubewegen. Dafür gibt es viele gute Beispiele in der Sicherheitspolitik oder in der Europapolitik.

Besonders gut läuft es im wirtschaftlichen Bereich. Das bilaterale Wirtschaftsforum in Berlin Mitte März, an dem einige von Ihnen persönlich teilgenommen haben, hat die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen deutsch-polnischen Kooperationsmöglichkeiten gerade bei den  Zukunftsthemen und –technologien gelenkt: etwa E-Mobilität und Batteriezellenproduktion, künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien oder die Start-Up-Kultur.

Die beiden zuständigen Ressortminister, Frau Emilewicz und Herr Altmaier, sind sich der Bedeutung dieser Themen angesichts eines schwieriger werdenden internationalen Umfelds, in dem wir Europäer bestehen müssen, sehr bewusst. Die Themenfelder bieten im Übrigen auch für die Mitglieder der AHK gute  Zukunfts- und Geschäftsperspektiven.

Auch auf europäischer Ebene sind Deutschland und Polen unverzichtbare Partner. Ich bin mir sicher, dass  Botschafter Prawda das bestätigen wird. Themen von  grundlegender Bedeutung für die Geschäftswelt beider Länder gibt es dort wahrlich genug: sei es das Management der Brexit-Folgen; die Organisation unserer Handelsbeziehungen zu wichtigen überseeischen Partnern oder die Notwendigkeit, sich auf die EU-Finanzperspektiven für die Jahre 2021 bis 2027 zu einigen.

Dabei kann es kein “business as usual” geben. Wir müssen vielmehr den neuen Herausforderungen gerecht  werden. Wir brauchen tragfähige, akzeptable Lösungen, damit unser Kontinent in den Stürmen von Globalisierung und Digitalisierung bestehen kann und trotzdem ein lebenswerter Raum für uns alle bleibt. 

In all diesen Fragen gilt: wenn so unterschiedliche Staaten wie Polen und Deutschland eine Lösung finden, sollte sie  auch für andere EU-Partner akzeptabel sein. Es lohnt sich, gemeinsam nach solchen Lösungen zu suchen.

Szanowni Państwo,

jak powiedziałem: w tym często trudnym i dynamicznym otoczeniu nasze bilateralne stosunki gospodarcze zawsze są solidną podstawą, na której można polegać. Za tym imponującym rozwojem wymiany gospodarczej w ostatnich latach stoją Państwa firmy, Państwa zaangażowanie na rzecz gospodarczego sukcesu naszych obydwu krajów. Członkowie AHK Polska w istotnym stopniu przyczynili się do wielkiej historii sukcesu stosunków polsko-niemieckich w ostatnich 30 latach. W ten sposób ułatwiają Państwo także i mnie pracę pod wieloma względami. Tym samym jestem Państwu, AHK oraz poszczególnym firmom bardzo wdzięczny za to zaangażowanie.

Szanowni Państwo,

także odnośnie do współpracy AHK z Ambasadą obowiązywało w ostatnich latach to, co widnieje jako motto na plakatach z okazji niektórych imprez AHK: „Tyle nas łączy!“ Wierzę w to, że tak jest, i zapewniam Państwa, że ze strony Ambasady będzie tak również w przyszłości.

A teraz nie mogę doczekać się wystąpienia mojego przyjaciela ambasadora Marka Prawdy. Jeszcze przed tym wystąpieniem życzę Państwu udanego Zgromadzenia i szczęśliwej ręki w wyborze nowego Zarządu.

Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.

nach oben